خبرگزاری ابریشم بلاگ

اخبار اردبیل

اخبار تبریز و ارومیه روزنامه ابریشم

اخبار تبریز خبرگزاری آذربایجان شرقی اخبارتبریز خبرگزاری ابریشم شهرتبریز به عنوان شهر اولین‌ها،[۳۷] شهر بدون گدا،[۳۸] شهر زیرگذرها و روگذرها،[۳۹] پایتخت گردشگری اسلامی در سال ۲۰۱۸ ،[۴۰] امن‌ترین شهر ایران،[۴۱][۴۲] سالم‌ترین شهر ایران،[۴۳] مهد سرمایه‌گذاری ایران،[۴۴][۴۵][۴۶] دومین شهر صنعتی ایران، دومین شهر دانشگاهی ایران،[۴۷] دومین شهر بلندمرتبه‌ساز ایران،[۴۸] دومین قطب علوم...