اخبارتبریز

اخبارتبریز

اخبارتبریز
اخبارتبریزآذربایجان شرقی

وبسایت اخبارتبریز

اخبار آذربایجان شرقی

اخبار تبریز

بیوگرافی شهر تبریز ۲۴۴٫۵۱ کیلومتر مربع (حریم شهر: ۱۰۱۴٫۴۵ کیلومتر مربع) وسعت داردو بر همین اساس، سومین شهر بزرگ ایران (به لحاظ مساحت) پس از تهران و مشهد محسوب می‌شود.

[۳][۵][۲۳][۲۴] جمعیت آن نیز در سال ۱۳۹۵ خورشیدی بالغ بر ۱٬۵۸۴٬۸۵۵ نفر (حریم شهر: ۱٬۷۲۷٬۴۷۶ نفر)[۳][۶][۴][۲۵][۲۶][۷]

و در سال ۱۴۰۰ خورشیدی بالغ بر ۱٬۶۲۷٬۳۰۴ نفر بوده که بر این اساس، پنجمین شهر پرجمعیت ایران و ۳۳۸ امین شهر پرجمعیت جهان به شمار می‌رود.

[۹] اکثریت ساکنان تبریز آذری هستند[۱۱] و به زبان ترکی آذربایجانی با لهجهٔ تبریزی سخن می‌گویند.[۱][۲][۲۷]

تبریز در طول تاریخ خود با فراز و فرودهای بسیاری روبه‌رو بوده‌است.

تاریخ این شهر، اشغال توسط بیگانگان و حوادث جانکاه طبیعی –از جمله زمین‌لرزه‌های مهلک– را تجربه کرده‌است.

[۲] سنگ بنای تبریز کنونی به دوران اشکانی و ساسانی برمی‌گردد.[۲]

تبریز، یکی از طویل‌المدت‌ترین پایتخت‌های ایران بوده‌است؛

[۲۸] این شهر پایتخت ملی یا منطقه‌ای ایران در دوران حکومت‌های روادیان، اتابکان آذربایجان (ایلدگزیان)، خوارزمشاهیان، ایلخانان، چوپانیان، جلایریان (ایلکانیان)، قراقویونلوها، آق‌قویونلوها، صفویان، خانات آذربایجان ایران، پایتخت ملی دوم ایران در دورهٔ حکومت قاجاریان

و پایتخت منطقه‌ای ایران در دوران حکومت‌های کوتاه‌مدت آزادیستان و خودمختار آذربایجان بوده‌است.

[۱][۲][۲۹][۳۰] به گونه‌ای که تبریز در طول حکومت ۴۰۰ سالهٔ خاندان «رَوّادی» و اسکان قبیلهٔ عرب «اَزْد» به شکوفایی رسید؛

[۱] و اوج شکوفایی این شهر مربوط به دورهٔ ایلخانان است که در این زمان، پایتخت قلمرویی پهناور از نیل تا آسیای مرکزی بود.

[۳۰] این شهر در سال ۱۵۰۰ میلادی و در زمان پایتختی صفویان به‌عنوان پنجمین شهر پرجمعیت جهان شناخته می‌شد و جمعیتش با استانبول –پایتخت امپراتوری عثمانی– برابری می‌کرد.

[۳۱]

تبریز مجدداً در دورهٔ قاجار به شکوفایی رسید؛ به‌طوری‌که در این دوره به‌عنوان مهم‌ترین و پیشروترین شهر ایران شناخته می‌شد.

[۱۸] در دوران معاصر نیز این شهر یکی از مراکز مهم اقتصادی و صنعتی در سطح کشور محسوب می‌شود.

[۳۲] تبریز در دو سدهٔ اخیر، مبدأ بسیاری از تحولات اجتماعی، فرهنگی و صنعتی در ایران بوده‌است؛

به‌طوری‌که این شهر مانع خاموشی انقلاب مشروطه در ایران شد و نقشی کلیدی در تحولات بعدی –همچون انقلاب ۱۳۵۷– و روند مدرنیزه شدن کشور داشته‌است.[۱][۲][۲۷]